top of page

Podelitev prvih priznanj partnerstva

Ob peti obletnici delovanja Partnerstva kraške suhozidne gradnje, je komisija za priznanja skupaj z upravnim odborom na podlagi prejetih predlogov članov partnerstva, v okviru letnega zbora, ki je potekal 25. 2. 2020, prvič podelila priznanja. Teh je bilo kot se za prvo in jubilejno izvedbo spodobi nekoliko več. Prispevek prejemnikov v partnerstvu in na področju uveljavljanja kraške suhozidne gradnje pa neprecenljiv.


Pohvale za izjemne dosežke so prejeli: Eda BELINGAR, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras, Darja KRANJC, Karin LAVIN, Dušan LUIN, Vinko MAHNIČ, Monika MILIČ, Razvojno društvo Vrhe in Dragan TERČON.

Priznanje za izjemne uspehe pri razvoju in krepitvi ugleda partnerstva je prejel Boris ČOK.

Naziv častnega člana pa je bil podeljen Vojku RAŽMU.


Več ...

#Komisijazapriznanja #DraganTerčon #BorisČok #VinkoMahnič #RazvojnodruštvoVrhe #UTŽOKras #DušanLuin #EdaBelingar #MonikaMilic #DarjaKranjc #VojkoRažem

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page